Achtergrondinformatie

ALGEMEEN


Hart in Beweging Kennemerland (HIBK) is een vereniging die aangepast sporten verzorgt voor (ex-)hartpatiënten in de regio (Midden-)Kennemerland. Wekelijks kan onder deskundige leiding gesport worden in een sporthal en gezwommen worden in een binnenbad, samen met andere hartpatiënten.

Onze regionale vereniging is aangesloten bij de landelijke stichting Hart&Vaatgroep. Deze stichting geeft richtlijnen voor veilig en verantwoord sporten voor hartpatiënten en verzorgt aanvullende opleidingen voor onze sportleiders (kaderleden). Onze vereniging heeft daardoor de status ''HIB Plus'' verkregen van de Hart&Vaatgroep (zie www.beweegzoeker.nl).


DOELSTELLING HIBK

Hartpatiënten kunnen na het optreden van een hartaandoening bang zijn om zich weer lichamelijk te gaan inspannen. HIBK biedt de mogelijkheid om deze angst onder deskundige begeleiding te overwinnen. Samen met lotgenoten leren hoe weer met plezier te sporten, op je eigen niveau, en je daar lekker bij voelen. Trots zijn op wat je nog kunt, weer zelfvertrouwen krijgen en de angst om je weer in te spannen overwinnen: dat is de doelstelling van Hart in Beweging Kennemerland.

 

HET LOGO

Het logo van Hart in Beweging bestaat uit een aantal lijnen, die vanaf de onderste lijn een steeds sterkere kromming in opwaartse richting te zien geven. Deze lijnen geven het proces weer, dat een hartpatiënt onder­gaat vanaf zijn hartinfarct of -operatie tot hij weer van alles mag, zelfs weer mag gaan sporten.

-   De liggende lijn stelt de patiënt voor de eerste dagen liggend in het ziekenhuis.

-   De volgende is iets naar boven gebogen. Hij gaat vooruit en mag weer gaan zitten en wat in de gang wandelen.

-   De kromming in de volgende lijn is weer wat sterker. Zijn toestand gaat vooruit en ondergaat daarom in zijn kamer een lichte hartrevalidatie.

-   De vierde lijn is nog sterker gebogen. De patiënt is weer thuis en wordt gerevali­deerd in een revalidatiecentrum.

-   Bij de laatste lijn mag de patiënt weer van alles. Hij speelt zelfs met de bal, doet dus weer wat aan sport en meldt zich aan bij een HIB-recreatie-sportgroep.

Het logo is uitgevoerd in de kleur groen, de signaalkleur ter aanduiding van een veilige toestand, en veiligheid tijdens het sporten staat bij een HIBK sportgroep hoog in het vaandel.

 

LIDMAATSCHAP

Belangstellenden kunnen, voordat ze besluiten lid te worden, een keer komen kijken, na toestemming van de behandelend medisch specialist of cardioloog kan men lid worden.

Inschrijving als lid geschiedt met behulp van een inschrijfformulier. Daarbij moet een verklaring van de behandelend medisch specialist of cardioloog worden gevoegd, waarin deze aangeeft geen bezwaar te hebben dat zijn patiënt deelneemt aan de activiteiten van HIBK. Deelname aan de ac­tiviteiten blijft voor eigen risico.

Bij de inschrijving moet een pasfoto worden verstrekt en  is een opgave van de voorgeschreven medicijnen en een waar­schuw­adres met telefoonnummer noodzakelijk voor onze calamiteitenprocedure.

Na inschrijving geldt er een proefperiode van een maand. In die periode kan het aspirant-lid ervaren of het sporten bij HIBK brengt wat hij/zij ervan verwacht en kan vanuit de vereniging worden beoordeeld of het aspirant-lid past in de groep en of verantwoord aan de groepsactiviteiten kan worden deelgenomen.

 

FINANCIËN, CONTRIBUTIE

Nieuwe leden kunnen de eerste maand gratis aan de sportlessen deelnemen! Daarna geldt er een contributie van slechts € 140,00 voor een geheel jaar [2018], die eventueel per jaar kan worden aangepast. Dit bedrag is  inclusief een bijdrage voor het zogenaamde “Lief & Leed fonds”.

De contributiebetalingen, eenmalig per jaar of per kwartaal (in overleg met de penningmeester in andere termijnen), geschieden bij voorkeur door automatische betaling. Hiervoor ontvangt u na aanmelding een machtigingsformulier. Desgewenst kunt u ook zelfstandig betalen. Uw ontvangt alleen een nota op verzoek, dit voor het geval uw zorgverzekering het lidmaatschap vergoed.

Op de eerste acceptgiro staat uw le­dennummer vermeld. Dat dient bij de verdere betalingen te worden vermeld.

Leden die bijvoorbeeld ten gevolge van langdurige ziekte lange tijd verhinderd zijn aan het sporten deel te nemen, kunnen in overleg met de penningmeester in aanmerking komen voor een tijdelijk gereduceerde contributie.

Opzegging is alleen mogelijk door vóór 1 december van het lopende jaar een brief aan de secretaris te sturen.

Koopt u regelmatig bij de Vomar? Dan kunt u de inkomsten van HIBK verhogen door mee te doen aan de Vomar-actie voor verenigingen! Geef dan uw klantnummer door aan de penningmeester.

UA-89944143-1